سلطان ساوالان

در این وبلاگ به کمک چند تن از دوستان دانشجو اطلاعات مفیدی در خدمت شما قرار خواهیم داد

عناوین مطالب وبلاگ "سلطان ساوالان"

» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» لغات تلفظ معنی :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» تلفظ و معنی تعدادی کلمه انگلیسی :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اصول ارائه کنفرانس از دیدگاه یک استاد خوب دانشگاه جامع واحد گرمی :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» صفات اشخاص کارآفرین :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» نوروز بایرامینیز موبارک :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» لوکا پاچیولی پدر علم حسابداری :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» نفرت :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» سلطان ساوالان :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩