اصول ارائه کنفرانس از دیدگاه یک استاد خوب دانشگاه جامع واحد گرمی

اصول ارائه کنفرانس:

مهمترین اصل در ارائه یک کنفرانس تمرکز و احاطه ی علمی به موضوع مورد نظر است. در یک کنفرانس علمی شخص کنفرانس دهنده باید اعتماد به نفس بالا که خود محصول احاطه ی علمی است، بتواند مطالب مورد نظر را قابل فهم تر و ساده تر از متن تحقیق ارائه کند.

بعبارتی کنفرانس خلاصه شده یا چکیده تحقیق، پژوهش، مقاله و یا پایان نامه است که مخاطب انتظار دارد مطالب ارائه شده در کنفرانس بتواند ذهنیت افراد درباره موضوع مورد پژوهش را آگاه سازد و قانع کند.

در انتخاب کنفرانس و نحوه ی ارائه آن موضوع هرشخص مدیریت خاص خودش را دارد بعنوان مثال برای کنفرانس های مربوط به موضوع های روانشناسی، حسابداری و علوم مهندسی شخص کنفرانس دهنده می تواند از تکنولوژی تصویری جهت ارائه بهتر مطالب و نشان دادن نمودارهای مربوطه استفاده کند.

در کنفرانس های مربوط به علوم انسانی که بیشترشان نیاز آنچنانی به استفاده از تکنولوژی ندارند شخص باید بتواند موضوع، مقدمه، بحث اصلی مقاله و نتیجه گیری آن را در کنفرانس به خوبی ارائه دهد. یکی از شروط اصلی این نوع کنفرانس ها اعتماد به نفس بالا و تمرکز روی متن و نوشته است در اینگونه کنفرانس ها به عقیده محققان روانشناسی شخص باید خود را فارغ از فشارها و استرس های عصبی و روانی مجبور به پذیرش فضای موجود کند در اینگونه موارد توصیه می شود شخص این چنین فکر کند که فضای کنفرانس کاملا عادی از انسانهای دیگر است بعبارت دیگر هرگاه بخواهید یک کنفرانس بدون دغدغه و استرس داشته باشید قبل از هر چیز باید به خود القاء کنید که هیچکس جز شما در فضای کنفرانس وجود ندارد.

در طبقه بندی موضوعی کنفرانس در ارائه بهتر آن بسیار مهم است یعنی اینکه شخص کنفرانس دهنده مطالب جذاب و شیرین مربوط به بحث را در همان ابتدای کنفرانس ارائه کند و آرام آرام به سمت بحث اصلی سوق دهد. در اینگونه کنفرانس ها شنوندگان و مخاطبان کنفرانس بدلیل جذابیت موضوع مجبور به رعایت سکوت شده و کار را برای کنفرانس دهنده آسان می کند باید بخاطر داشت شخص در پایان کنفرانس نیز حتی الامکان یک نکته جذاب برای حسن ختام کنفرانس نزد خود داشته باشد در اینگونه موارد می توان اذعان کرد برخی نکات ضعف کنفرانس دور از چشم مخاطبان آن پنهان می ماند. (اعتماد به نفس ، تمرکز و استفاده مناسب از نوشته و متن).

/ 0 نظر / 206 بازدید